Tytuł projektu

„Uatrakcyjnienie oferty turystycznej Dworku Bogdanka”

Nazwa beneficjenta

BOGDANKA PARK Bogdan Nowicki

Wartość projektu

3 025 645,79 zł

Dofinansowanie z UE

1 352 931,25 zł

Fundusz

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Cel projektu

“Podniesienie konkurencyjności BOGDANKA PARK Bogdan Nowicki poprzez wprowadzenie na rynek usług turystycznych unikatowego produktu”

Planowane efekty

  • budowa nowej infrastruktury turystycznej noclegowej
  • stworzenie dwóch innowacyjnych produktów turystycznych sprzedawanych pod marką Dworku Bogdanka – spakietyzowanej usługi noclegowej, wykorzystującej potencjał endogeniczny miejsca realizacji inwestycji, jakim są zlokalizowane w okolicy Ośrodka Wypoczynkowego Bogdanka Park – Drawieński Park Narodowy i spływy kajakowe rzeką Drawa oraz oferta na polowania dewizowe i grupy łowieckie VIP.
×